Silosi tvrtke SILOSI BJELOVAR d.o.o.

SILOSI BJELOVAR d.o.o. nudi sušenje, skladištenje, otkup i prodaju žitarica i uljarica tokom cijele godine. Uskladištena roba se čuva po najvišim tehnološkim i higijenskih standardima u svrhu očuvanja visoke kvalitete proizvoda.

Hranidbena i higijenska ispravnost uskladištenih proizvoda redovito se kontroliraju putem vlastitih mjernih uređaja i ovlaštenih državnih laboratorija.

Otkup ratarskih proizvoda

Ratari mogu prodati svoje proizvodne viškove tvrtki SILOSI BJELOVAR tokom cijele godine u objekt Silosi Prerada u Bjelovaru. U sezoni žetve pojedinih kultura otvaraju se još otkupna mjesta na lokacijama Berek, Nova Rača i Veliki Grđevac.

Rad po načelima dobre poslovne (ISO 9001) i higijenske prakse (HACCP) korisnicima jamči kvalitetan i siguran proizvod.